December 7, 2019

Test

This is a test
Read More
November 22, 2019

Test

this is just a test
Read More
November 22, 2019

މި ސަރުކާރަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެ: ޔާމީން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގޮންޖައްސަވައިފި...
Read More
Close Menu